Bloc General — 29 maig 2018
PlaigualtatCASG

L’estiu del 2016 la direcció del Consorci va decidir iniciar el procés d’elaboració del Pla d’igualtat. Per aconseguir-ho va demanar la col·laboració de persones interessades en formar la Comissió d’igualtat. A finals d’octubre vam fer la primera reunió com a grup de treball que, amb la participació de tot el personal, possibilitaria la diagnosi i la posterior redacció del pla intern del CASG en funció de les necessitats detectades.

Aquesta aposta va començar sense saber gaire on ens posàvem, què ens trobaríem. Després de trobar-nos, participar a formacions, revisar documents, establir debats, reflexions, dilemes… i adonar-nos que queda molt per fer, vam aconseguir elaborar el pla que es va aprovar el desembre del 2017.

Amb una passa més fel camí feta, calia tirar endavant les primeres mesures. Una d’elles, familiaritzar-nos amb conceptes clau que ens ajudin a situar-nos i entendre millor de què estem parlant quan parlem d’igualtat.

La igualtat és un dels principis fonamentals de les societats democràtiques que ens equipara a les persones en drets i oportunitats. La llei estableix que les persones tenim el dret a viure aquesta igualtat indistintament del nostre gènere, orientació sexual, origen, ètnia, creença o religió, edat, condició social, etc. Tot i que el principi d’igualtat és un dret reconegut per llei, la realitat ens demostra que persisteixen algunes discriminacions i que calen mecanismes que, reconeixent, respectant i tractant les diferències, ajudin a resoldre els desequilibris estructurals existents.

La igualtat de gènere és la demanda d’una veritable igualtat de drets i oportunitats tant pels homes com per les dones. Això no significa siguem iguals. Que som diferents és evident però aquesta diferència no pot significar que es tinguin menys drets i oportunitats sinó que s’ha d’assegurar que es puguin gaudir indistintament perquè són inherents a la persona pel simple fet de néixer. La igualtat de gènere suposa que es tinguin en compte els interessos, les necessitats i les prioritats tant de les dones com dels homes. El reconeixement de la igualtat de gènere s’origina des dels moviments feministes i s’ha materialitzat en normatives i pràctiques polítiques definides en plans i les seves consecutives accions i mesures, entre d’altres.

El principi d’igualtat de gènere i de no-discriminació és una obligació de dret internacional general que vincula a totes les nacions, i, atès el seu caràcter principal, s’estableix sempre com un principi que ha d’inspirar la resta dels drets fonamentals. En aquest sentit, els poders públics tenen un paper fonamental en la cerca d’una societat més igualitària. Malgrat això, ja sabem que decretar la igualtat per llei no vol dir que sigui un fet en la quotidianitat, cal que es tradueixi en oportunitats reals i efectives i aquest és un llarg camí per recórrer, encara.

Les polítiques públiques d’igualtat de gènere han de procurar avançar en aquest sentit ja que es fonamenten en el fet d’entendre que cal donar les mateixes oportunitats a les dones que als homes perquè no hi hagi discriminació a favor d’uns i en contra de les altres. Aquestes polítiques públiques són totes les intencions, decisions, objectius i mesures adoptades pels poders públics per a la promoció de la igualtat de gènere.

Els plans interns d’igualtat de gènere són una estratègia per assolir aquesta igualtat real en les polítiques internes de les administracions públiques i empreses privades. La finalitat és incorporar la perspectiva de gènere a través d’un pla d’accions i incidir en la gestió i cultura organitzativa, la formació interna, la comunicació i el llenguatge, les polítiques de selecció i retribució, la conciliació de la vida personal, laboral i familiar, per posar alguns exemples.

El Pla d’igualtat del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa té definides un conjunt de mesures que s’implementaran, d’ara fins al 2012, implicant tota la institució. Abordarà no només els símptomes sinó també les causes de la desigualtat reconeixent que per poder gaudir la igualtat real i efectiva i exercir aquests drets i oportunitats cal assumir que el punt de partida per a dones i homes és diferent.

Us emplacem a formar part d’aquesta aventura, a reflexionar i a participar en les accions que es proposin perquè, si bé tenir el pla és fonamental, no té raó de ser sense la vostra implicació.

És imprescindible per fer de la igualtat una realitat.  

Comissió d’igualtat del CASG.

Comparteix

(0) Readers Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *